Floriade ondernemers actualiteiten

De voorbereidingen van de Floriade 2022 worden steeds zichtbaarder nu de feitelijke realisatie in de periode 2018-2021 gaat plaatsvinden op de prachtige locatie.

Beoordeling van ingediende initiatieven

De gemeentelijke organisatie (verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling) en de Floriade bv (verantwoordelijk voor de organisatie van de world expo) werken samen keihard om alles goed in de steigers te zetten. Daarbij is de betrokkenheid van het bedrijfsleven net zo keihard nodig. Al in eerder stadium zijn door ondernemers, ook uit Almere, initiatieven ingediend die om verschillende redenen ‘in de la zijn verdwenen’. Door mijn inzet zijn deze al deze ondernemers opnieuw benaderd en wordt met hen besproken of er realistische plannen zijn die passen in de opzet van de Floriade.

Daarnaast is er in september door de gemeente een marktconsultatie uitgeschreven; u heeft hierover kunnen lezen op de site www.floriadekring.nl. Ook met alle ondernemers die gereageerd hebben op deze consultatie, waaronder een aantal Almeerse combinaties, worden nu gesprekken gevoerd. Het gaat er hierbij niet alleen om of het idee goed past bij ontwikkeling van de Floriadewijk en de Floriade expo, ook de inzet van eigen investeringsvermogen speelt een zeer belangrijke rol.De door de directieteams geselecteerde kansrijke voorstellen worden deze maand in B&W besproken.

Begin 2018 wordt besloten welke bedrijven /ontwikkelaars door kunnen gaan het uitvoering gereed maken van  hun plannen. Dan wordt ook de wijze van opdrachtgeverschap duidelijk. In het geval dat gekozen wordt voor verkoop van de grond, wordt dat de ontwikkelaar/investeerder. In het geval niet wordt gekozen voor verkoop van de grond, worden het gemeentelijke opdrachten en is daarmee het gemeentelijk aanbestedingenbeleid van toepassing. Dit zal ook gelden voor terreininrichting, etc. De komende maanden vragen van de organisatie en B&W dus daadkrachtige beslissingen. Er is immers geen tijd meer te verliezen.

Bewaking van het proces

Namens de VBA bewaak ik dat proces, zodat voldoende kansen ontstaan voor Almeerse bedrijven. Uiteindelijk komt er hoe dan ook veel werk op de markt, zowel door private bedrijven als door de gemeente en Floriade BV. Wij informeren u daar tijdig over. Op onder andere www.floriadekring.nl. vindt u de komende jaren de aanbestedingen en offerteaanvragen, dus blijf dat volgen! 

Nog enkele actualiteiten:

  • 15 november heeft Floriade Almere 2022 in Parijs de erkenning Wereld tuinbouw tentoonstelling van het Bureau International des Expositions gekregen!
  • 29 november om 19.30 uur, presentatie voor inwoners in het KAF over voortgang Floriade U bent welkom om de plannen voor de Floriadewijk en expo te zien.
  • 30 november ; door de boomkwekerij sector in Nederland wordt de eerste boom geplant van het door hen geadopteerde Arboretum , de basis van het park.
  • 6 december (Elke eerste woensdag van de maand) is er vanaf 15.00 uur inloop voor informatie in Floriade Loop hier gerust als ondernemer ook eens binnen.

 Bert Gijsberts

1000 Resterende tekens