Floriade ondernemers actualiteiten

Naar aanleiding van de resultaten van gehouden marktconsultatie in september, heeft in november het gemeentebestuur besloten een aanbesteding te houden voor de selectie van een grote samenwerkingspartner voor het ontwikkelen en realiseren van het Floriade terrein en stadswijk

Dit zal gaan in een Europese aanbesteding , waarbij in de eerste ronde 3 ontwikkelaars/ realiseerders of combinatie worden geselecteerd binnen de criteria die in de uitvraag staan. Met deze geselecteerden vinden de eerste onderhandelingen plaats.
In de uitvraag wordt specifiek aandacht besteed aan de voorkeur voor inschakeling van het MKB. Natuurlijk hebben wij ons achterliggende maanden sterk gemaakt voor veel kansen voor het lokale en regionale bedrijfsleven, bijvoorbeeld door aanbesteding in delen.
Daar heeft het gemeentebestuur helaas niet voor gekozen vanwege o.a. de tijdsdruk en coordinatie en plannings vraagstukken.

In het vervolg proces voor de definitieve selectie, hebben wij met de gemeente afgesproken dat in de gunningsvoorwaarden een puntensysteem komt , waarbij de inschakeling van lokale en regionale bedrijven door de ontwikkelaar/realiseerder zwaar meeweegt in de beoordeling voor definitieve gunning. Dit om toch nog voldoende kansen binnen de te realiseren werken voor het Almeerse en Flevolandse bedrijfsleven te realiseren. Is toch immers een doelstelling van de Floriade; voldoende economische kansen.
Dit vraagt van mij veel aandacht de komende tijd.

U vind de Europese aanbesteding:

“ selectieleidraad ten behoeve van de Europese mededingingsprocedure met onderhandeling van een samenwerkingspartner voor het ontwikkelen en realiseren van het Floriade terrein en stadswijk” https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/124648

Bert Gijsberts

1000 Resterende tekens