Nieuwsarchieffloriadekring titel logo

Almeerders positiever over Floriade

Almeerders positiever over Floriade

Jaarlijks onderzoek laat minder zorgen rond kosten zien

Almeerders zijn positiever over de Floriade. Dat blijkt uit cijfers van een onderzoek dat de gemeente Almere jaarlijks laat uitvoeren. Vorig jaar was 34 procent positief en dit jaar is gegroeid naar 40 procent. Opvallend is dat fors minder Almeerders zich zorgen maken over met name de kosten van het evenement. Waar dit in 2017 nog bij 87 procent van de inwoners van Almere zo was, is dat dit jaar gedaald naar 67 procent.

Lees meer

Kwekers op bezoek bij Floriade Almere 2022

Kwekers op bezoek bij Floriade Almere 2022

Vrijdag 5 oktober werden bijna 30 laanboomkwekers op de Floriade uitgenodigd, omdat zij afgelopen voorjaar de eerste 720 bomen voor de Floriade Almere 2022 beschikbaar hebben gesteld en geleverd. Van deze bomen is het grootste deel al op het terrein geplant en een deel dat nog niet te plaatsen is, zijn tijdelijk op een locatie vlakbij het terrein geplaatst. Bij het beschikbaar komen van het terrein zullen deze bomen geplant worden in het alfabetische kavel.

Lees meer

Annemarie Jorritsma Commissaris-Generaal Floriade

Annemarie Jorritsma Commissaris-Generaal Floriade

Annemarie Jorritsma-Lebbink benoemd tot Commissaris-Generaal Floriade College Almere verguld met benoeming Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten om Annemarie Jorritsma-Lebbink, voormalig burgemeester van Almere, te benoemen tot Commissaris-Generaal van de Floriade Almere 2022.

Lees meer

Nieuwe Raad van Commissarissen voor Floriade BV

Nieuwe Raad van Commissarissen voor Floriade BV

Het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft  per 1 augustus 2018 een interim-Raad van Commissarissen(RvC) voor de Floriade BV benoemd. De interim-periode geldt tot nadere besluitvorming over de inrichting en aansturing van de organisatie.

  1. Voorzitter Eric van der Burg, onder meer raadslid en oud-wethouder te Amsterdam.
  2. Jan de Vries, onder meer bestuurslid NTR en lid van de vorige RvC.
  3. Angelique Lombarts, lector aan de Hotelschool The Hague op het gebied van Hospitality, Happiness & Care, en organisatie-antropologe.

Lees meer

Almere kiest voor Amvest

Almere kiest voor Amvest

Almere kiest voor Amvest om Floriadeterrein te ontwikkelen

Samenwerkingspartner toont lef en legt lat hoger 

Het Almeerse college van burgemeester en wethouders heeft de ontwikkeling van het Floriadeterrein voorlopig gegund aan Amvest Vastgoed BV, die bij dit project nauw gaat samenwerken met Design Erick van Egeraat en Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs. De bieding van Amvest werd als beste van drie biedingen beoordeeld door een speciale beoordelingscommissie.

Lees meer

Actueel Floriade Nieuws

Actueel Floriade Nieuws

Door de gemeente, die verantwoordelijk is voor de gebiedsontwikkeling Floriade terrein en Floriade woonwijk, loopt de Europese aanbesteding richting de definitieve selectie. Het zijn grote landelijke consortia, die wel bij de definitieve gunning punten kunnen verdienen door lokale en regionale bedrijven aan zich te binden voor de realisatie.

Lees meer

Floriade ondernemers actualiteiten

Floriade ondernemers actualiteiten

Naar aanleiding van de resultaten van gehouden marktconsultatie in september, heeft in november het gemeentebestuur besloten een aanbesteding te houden voor de selectie van een grote samenwerkingspartner voor het ontwikkelen en realiseren van het Floriade terrein en stadswijk

Lees meer

Floriade ondernemers actualiteiten

Floriade ondernemers actualiteiten

De voorbereidingen van de Floriade 2022 worden steeds zichtbaarder nu de feitelijke realisatie in de periode 2018-2021 gaat plaatsvinden op de prachtige locatie.

Lees meer