Aanbestedingenfloriadekring titel logo

 • Aanvragen Gemeente Almere

  Aanbesteding Almere/Floriade

  “ Selectieleidraad ten behoeve van de Europese mededingingsprocedure met onderhandelingen van de Samenwerkingspartner voor het ontwikkelen en realiseren van het Floriade terrein en de stadswijk”

  https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/124648

  Marktconsultatie Floriade gevraagd

  Op 4 september 2017 starten Gemeente Almere en Floriade Almere 2022 BV een openbare marktconsultatie voor de Floriade van 2022 en de Floriadewijk. Een schriftelijke vragenlijst vormt de kern van de consultatie. Deze marktconsultatie wordt gehouden voorafgaand aan beoogde aanbesteding(en) voor de realisatie van Floriade en stadswijk. De informatie die Gemeente Almere en Floriade Almere 2022 BV in deze marktconsultatie verkrijgen, wordt gebruikt bij de besluitvorming over de aanbesteding(en) van de gebiedsontwikkeling of onderdelen daarvan.

  Lokale- en regionale ondernemingen (omvang van de onderneming is niet relevant) worden van harte uitgenodigd om mee te denken over de selectiemethode om de gestelde doelen en ambities te realiseren. De gemeente vraagt nadrukkelijk van de markt of zij kansen zien voor regionale partijen en het stimuleren van werkgelegenheid binnen het gehele project.

  De consultatie vindt in september plaats. Naar verwachting kan op 1 november begonnen worden aan de selectie van partners voor de Floriade. De feitelijke partnerselectie is voorzien begin 2018.

  Belangstellende ondernemers kunnen bijgevoegde bijlagen downloaden voor meer informatie. De officiele publicatie vindt u op tendernet.nl

  Bijlagen:
  Document Marktconsultatie
  Bijlage A vragenlijst
  Bijlage B scoop Floriade Markt versus Gemeente

 • Aanvragen Floriade BV

 • Aanvragen op Floriade terrein werkende marktpartijen

  (voor leveringen en diensten)

  Floriadekring Almere is in ontwikkeling en groeit.

  Binnenkort vindt u hier al het uit- en aan te besteden werk van projecten, producten en diensten die ten doel staan aan de ontwikkeling van de Floriade 2022.

  Lees meer