nieuwsfloriadekring titel logo

Kwekers op bezoek bij Floriade Almere 2022

Kwekers op bezoek bij Floriade Almere 2022

Vrijdag 5 oktober werden bijna 30 laanboomkwekers op de Floriade uitgenodigd, omdat zij afgelopen voorjaar de eerste 720 bomen voor de Floriade Almere 2022 beschikbaar hebben gesteld en geleverd. Van deze bomen is het grootste deel al op het terrein geplant en een deel dat nog niet te plaatsen is, zijn tijdelijk op een locatie vlakbij het terrein geplaatst. Bij het beschikbaar komen van het terrein zullen deze bomen geplant worden in het alfabetische kavel.

Lees verder...

eerder in het nieuws

Kwekers op bezoek bij Floriade Almere 2022

Kwekers op bezoek bij Floriade Almere 2022

Almeerders positiever over Floriade

Almeerders positiever over Floriade

Annemarie Jorritsma Commissaris-Generaal Floriade

Annemarie Jorritsma Commissaris-Generaal Floriade

Nieuwe Raad van Commissarissen voor Floriade BV

Nieuwe Raad van Commissarissen voor Floriade BV

Almere kiest voor Amvest

Almere kiest voor Amvest

Actueel Floriade Nieuws

Actueel Floriade Nieuws

 • Aanbesteding Almere/Floriade

  “ Selectieleidraad ten behoeve van de Europese mededingingsprocedure met onderhandelingen van de Samenwerkingspartner voor het ontwikkelen en realiseren van het Floriade terrein en de stadswijk”

  https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/124648

  Marktconsultatie Floriade gevraagd

  Op 4 september 2017 starten Gemeente Almere en Floriade Almere 2022 BV een openbare marktconsultatie voor de Floriade van 2022 en de Floriadewijk. Een schriftelijke vragenlijst vormt de kern van de consultatie. Deze marktconsultatie wordt gehouden voorafgaand aan beoogde aanbesteding(en) voor de realisatie van Floriade en stadswijk. De informatie die Gemeente Almere en Floriade Almere 2022 BV in deze marktconsultatie verkrijgen, wordt gebruikt bij de besluitvorming over de aanbesteding(en) van de gebiedsontwikkeling of onderdelen daarvan.

  Lokale- en regionale ondernemingen (omvang van de onderneming is niet relevant) worden van harte uitgenodigd om mee te denken over de selectiemethode om de gestelde doelen en ambities te realiseren. De gemeente vraagt nadrukkelijk van de markt of zij kansen zien voor regionale partijen en het stimuleren van werkgelegenheid binnen het gehele project.

  De consultatie vindt in september plaats. Naar verwachting kan op 1 november begonnen worden aan de selectie van partners voor de Floriade. De feitelijke partnerselectie is voorzien begin 2018.

  Belangstellende ondernemers kunnen bijgevoegde bijlagen downloaden voor meer informatie. De officiele publicatie vindt u op tendernet.nl

  Bijlagen:
  Document Marktconsultatie
  Bijlage A vragenlijst
  Bijlage B scoop Floriade Markt versus Gemeente

 • Floriadekring Almere is in ontwikkeling en groeit.

  Binnenkort vindt u hier al het uit- en aan te besteden werk van projecten, producten en diensten die ten doel staan aan de ontwikkeling van de Floriade 2022.

  Floriadekring Almere is in ontwikkeling en groeit.

  Binnenkort vindt u hier al het uit- en aan te besteden werk van projecten, producten en diensten die ten doel staan aan de ontwikkeling van de Floriade 2022.

  Lees meer